Obsługa prawna firm i spółek Poznań

Oferujemy Państwu profesjonalną i rzetelną obsługę prawną spółek w Poznaniu oraz firm.

Nasze kancelarie oferują zainteresowanym podmiotom gospodarczym profesjonalną obsługę prawną firm w Poznaniu. To kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, która jest niezbędna w wielu aspektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie pracy oraz prawie upadłościowym i naprawczym, dlatego możemy zagwarantować obsługę na wielu płaszczyznach. Działamy szybko i profesjonalnie oraz z maksymalnym zaangażowaniem podejmujemy się każdej powierzonej nam sprawy. Dołożymy wszelkich starań, aby świadczona przez nas obsługa pozwalała na wieloletnią współpracę.

Nasze działania opierają się między innymi. na:
-wsparciu podczas zakładanie firm oraz spółek
-przygotowywaniu projektów umów
-opiniowaniu umów
-pomocy prawnej w momencie zakładania działalności gospodarczej
-obsłudze prawnej procesów windykacyjnych
-reprezentowaniu przed sądami
-uczestnictwie w negocjacjach, itp.

Od lat zajmujemy się obsługą prawną poznańskich firm

Nasze kancelarie cechuje wszechstronność oraz znajomość prawa cywilnego, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa spółek, prawa administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Możemy więc Państwu zagwarantować rzetelną i w pełni profesjonalną obsługę prawną poznańskich firm oraz spółek. Udzielamy fachowej pomocy prawnej wszystkim przedsiębiorcom, którzy tego potrzebują. Jesteśmy zawsze do dyspozycji Klienta i gwarantujemy indywidualne podejście do każdego z nich na każdym etapie współpracy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie obsługi prawnej firm w Poznaniu nasze kancelarie mogą zaoferować Państwu kompleksową i fachową pomoc prawną związaną z bieżącą działalnością, jak również w przypadku nagłych i wymagających wiedzy prawniczej spraw. Swoje działania realizujemy kompleksowo, zapewniając obsługę prawną firm na najwyższym poziomie. Podczas współpracy, mogą Państwo liczyć na nasze doradztwo we wszystkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności każdej firmy. Wiemy, jak ważny jest dla naszych Klientów czas, dlatego też zapewniamy terminowe i niezwykle sprawne rozwiązywanie wszelkich problemów  prawnych.Zajmujemy się również obsługą prawną poznańskich spółek

Nasz zakres działań związany z obsługą prawną poznańskich spółek oraz firm obejmuje również pomoc w prowadzeniu różnego rodzaju sporów pojawiających się w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Od lat reprezentujemy naszych Klientów już na etapie postępowań mediacyjnych oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Każdorazowo dbamy o zapewnienie Państwu najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług, tak by móc zagwarantować obsługę prawną dostosowaną do Państwa potrzeb i wymagań. Dokładamy wszelkich starań, by wykonywane przez nas obowiązki były jak najbardziej efektywne.

Dodatkowo, możliwe jest korzystanie również ze stałej obsługi prawnej spółek w Poznaniu. Nasze kancelarie zapewniają kompleksowe doradztwo prawne w każdym aspekcie prowadzonej przez Klienta działalności. Podczas świadczenia tego typu pomocy prawnej, konieczne jest zapoznanie się z charakterem oraz specyfiką działalności, którą zajmuje się dany Klient. Dzięki temu możemy dostosować swoje usługi do jego indywidualnych potrzeb oraz wymagań.Obsługa prawna firm na każdym etapie jej działalności

Zajmując się obsługą prawną poznańskich firm oraz spółek, pomagamy także w zakresie aspektów tzw. „wrażliwych”, które obejmują sukcesję rodzinnych firm oraz optymalizację działalności gospodarczej. Skutecznie pomagamy naszym Klientom w zabezpieczaniu działalności firmy przed śmiercią jej właściciela, zajmujemy się także sprawami dotyczącymi przekazania firmy małżonkowi lub też dzieciom. Oferujemy kompleksową  i rzetelną obsługę oraz fachowe doradztwo na każdym etapie współpracy z Klientem.

Dzięki rzetelnemu i sprawnemu wsparciu prawnemu każda firma może uniknąć niepotrzebnych i stresujących problemów. W ramach profesjonalnej obsługi prawnej firm w Poznaniu, nasze kancelarie świadczą pomoc w wielu aspektach prowadzonej działalności gospodarczej – od momentu jej założenia i zarejestrowania, aż po reprezentowanie Klienta w sądzie w przypadku różnego rodzaju sporów lub też windykacji nieotrzymanych należności. Oferujemy Państwu również obsługę prawną dotyczącą zagadnień związanych z właściwym funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa. Wiąże się to z dokładną analizą wszelkich  rozstrzygnięć sądowych, opinii prawnych oraz zmian wprowadzanych w przepisach prawa. W ramach naszych usług, każdy Klient, niezależnie od branży, w jakiej funkcjonuje, może być pewny, że wsparcie ze strony kancelarii będzie zawsze na satysfakcjonującym poziomie.

Doświadczeni specjaliści

Bieżąca obsługa prawna poznańskich spółek oraz firm świadczona jest w oparciu o umowy zawarte na czas określony lub nieokreślony, również w systemie doraźnym. W ramach naszych usług proponujemy Państwu kontakt bezpośredni, telefoniczny lub też poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej. Przedsiębiorcy podejmujący współpracę z naszymi kancelariami na każdym etapie działania otrzymują raporty na temat wszystkich zleconych nam spraw. Dzięki temu Klient jest zawsze na bieżąco informowany o podejmowanych przez nas działaniach oraz ich rezultatach.

Jako specjalistyczna kancelaria rozumiemy, że zagadnienia prawnicze oraz te związane z obsługą prawną firm dla wielu osób mogą być skomplikowane, dlatego chętnie pomożemy zająć się prawną stroną Państwa działalności gospodarczej. W zespole naszych kancelarii znajdują się doświadczeni i wykwalifikowani radcowie prawni oraz adwokat. Odpowiedni warsztat i umiejętności, pozwalają nam z powodzeniem prowadzić obsługę prawną spółek w Poznaniu  i nie tylko.

Klient jest najważniejszy!

Chcąc zapewnić Państwu zadowolenie oraz satysfakcję ze świadczonych usług, możemy zagwarantować naszym Klientom indywidualne podejście oraz drobiazgowe i dokładne analizowanie każdej sprawy. Tym, co nas wyróżnia przy wykonywaniu zleconych zadań, jest utrzymywanie ciągłej komunikacji z Klientem, także w przypadku obsługi prawnej poznańskich spółek oraz firm. Zdobyte doświadczenie pokazało nam, że Klient zawsze dysponuje najszerszą wiedzą w zakresie stanu faktycznego sprawy. Wypracowaliśmy więc model współpracy, który zapewnia każdemu z nich pełną wiedzę o statusie sprawy. Dodatkowo, każdą kluczową decyzję w sprawie podejmujemy wspólnie. Taki model współpracy powoduje, że Klienci nigdy nie tracą kontroli nad powierzoną nam sprawą, ponieważ zawsze mają wpływ na jej przebieg i wiedzą o każdym jej etapie.

Obsługa prawna spółek
i firm Poznań

Kancelarie świadczą kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (firm i spółek)

Nasze kancelarie oferują zainteresowanym podmiotom gospodarczym profesjonalną pomoc dotyczącą szerokiego zakresu zagadnień. To kompleksowa obsługa prawna firm (przedsiębiorców), która jest niezbędna w wielu aspektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie pracy oraz prawie upadłościowym i naprawczym, dlatego możemy zagwarantować obsługę na wielu płaszczyznach. Działamy szybko i profesjonalnie oraz z maksymalnym zaangażowaniem podejmujemy się każdej powierzonej nam sprawy. Dołożymy wszelkich starań, aby świadczona przez nas obsługa pozwalała na wieloletnią współpracę.

Obszary praktyk

Prawo karne i karno-skarbowe

Specjaliści Kancelarii doradzą Państwu zarówno w postępowaniach karnych, wykroczeniowych, jak też karnoskarbowych.
Możliwe jest również zapewnienie obrony i reprezentacji przed organami ścigania, jak i Sądami.

Prawo cywilne

Kancelarie proponują pomoc prawną na kanwie szeroko pojętego prawa cywilnego - w szczególności w zakresie stosunków zobowiązaniowych i prawa rzeczowego, a także ewentualnych postępowań sądowych. Swą pomoc oferujemy również w przedmiocie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień.

Prawo rodzinne i spadkowe

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje m.in. postępowania rozwodowe bądź separacyjne, dochodzenie należności alimentacyjnych, uregulowanie kwestii związanych w władzą rodzicielską i kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego, rozliczenie związku partnerskiego, jak też sporządzenie testamentów i darowizn, a także prowadzenia postępowań o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Prawo administracyjne i budowlane

Prawnicy naszych Kancelarii niosą pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień, a także skarg w postępowaniu sądowoadministracyjnym. w razie zapotrzebowania zapewniają także reprezentację przed organami administracji i Sądami.

Prawo autorskie

Nasi prawnicy pomogą zweryfikować działania i umowy pod kątem regulacji zawartych w ustawach o prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, ochronie baz danych oraz nieuczciwej konkurencji. w tym przedmiocie Kancelarie świadczą pomoc poprzez zastępstwo prawne w ewentualnych sporach sądowych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelarie świadczą każdego rodzaju pomoc prawną w relacjach pracodawca - pracownik, zajmując się również sporami powstałymi na tle ubezpieczeń społecznych. w zakres usług wchodzi również reprezentacja w postępowaniach sądowych obejmujących roszczenia wynikające ze stosunku pracy.

Prawo gospodarcze

W tym zakresie świadczeń kancelarii mieści się m.in. kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, rejestrowanie spółek i innych podmiotów prawa oraz zmian wpisów w rejestrach, sporządzanie umów między przedsiębiorcami, a także wszelkiego rodzaju pomoc w zakresie negocjacji, czy mediacji.

Windykacja należności

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w dochodzeniu należności od dłużników. Pomoc obejmuje wytoczenie powództwa, reprezentowanie przed Sądami, jak też wszczęcie i nadzorowanie postępowania egzekucyjnego. Wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach jest gwarantem wysokiej skutecznoci pracowników Kancelarii.

Poznaj naszych specjalistów

W zespole kancelarii znajdują się doświadczeni radcowie prawni oraz adwokat. Odpowiedni warsztat i umiejętności, pozwalają nam z powodzeniem prowadzić najtrudniejsze sprawy.

Nasi specjaliści

Radca prawny Łukasz Poszwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2009 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym a także w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym. Występuje przed sądami i organami administracji, reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach.

 Adwokat – Karol Zając

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rodzinnego i pracy oraz prawa administracyjnego.

Radca prawny – Maciej Pogorzelczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, oraz prawie upadłościowym i naprawczym.