Zespół naszej Kancelarii


Zespół naszych kancelarii tworzą specjaliści, którzy posiadają wykształcenie, doświadczenie oraz chęć ciągłego doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy. Podczas długoletniej współpracy nabyli kompetencji do pracy dla wymagających klientów.

Radca prawny Łukasz Poszwiński

ŁUKASZ POSZWIŃSKI

radca prawny

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2009 roku. w 2010 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (specjalizacja: zarządzanie nieruchomościami) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. w 2011 roku uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. w 2014 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami (specjalizacja: wycena nieruchomości) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a następnie podjął praktyki zawodowe (które ukończył w 2015 roku) celem uzyskania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

Doświadczenie
Od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Egzamin radcowski zdał w 2013 roku. Wpisany do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych. Działalność zawodową rozpoczął w 2008 roku. w okresie aplikacji radcowskiej rozwijał swoje praktyczne umiejętności współpracując z poznańskimi kancelariami. Do jego obowiązków należała obsługa dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego a także klientów indywidualnych. w ramach powierzonych zadań, w szczególności, zajmował się obsługą firm budowlanych, w tym deweloperów a także obsługą hurtowni. Ponadto, w związku z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w biurze obrotu i zarządzania nieruchomościami, zajmował się sprawami związanymi z nieruchomościami. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym a także w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym. Występuje przed sądami i organami administracji, reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach

Radca prawny – Maciej Pogorzelczyk

MACIEJ POGORZELCZYK

radca prawny

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2012 roku. Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, zaś od 2016 roku wpisany na listę radców prawych samorządu radcowskiego.

Doświadczenie
Działalność zawodową rozpoczął już w 2010 roku. Od tego czasu, do dnia dzisiejszego, współpracuje z szeregiem wielkopolskich i zachodniopomorskich kancelarii. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, oraz prawie upadłościowym i naprawczym.

 Adwokat – Karol Zając

KAROL ZAJĄC

adwokat

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2012 roku. w latach 2013-2016 odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki.

Doświadczenie
Swoje doświadczenie zdobywał poprzez wieloletnią współpracę z poznańskimi kancelariami. Adwokat Karol Zając w swojej praktyce zawodowej skupia się przede wszystkim na zagadnieniach prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rodzinnego i pracy oraz prawa administracyjnego.