Opiniowanie umów Poznań

Profesjonalne opiniowanie umów w Poznaniu

Nasze kancelarie świadczą kompleksową obsługę prawną w zakresie opiniowania umów w Poznaniu Jest to usługa dedykowana podmiotom gospodarczym jak również klientom indywidualnym, w ramach której wykonujemy szczegółową analizę dokumentów pod kątem unormowań prawnych odnoszących się do różnych płaszczyzn prawa. Opiniowanie umów skutecznie zabezpiecza przed niekorzystnymi konsekwencjami wynikającymi z podpisania umowy sformułowanej na szkodę Klienta.

Cechuje nas profesjonalizm, dlatego wszystkim podmiotom zainteresowanym opiniowaniem umów w Poznaniu zapewniamy indywidualne podejście do powierzonej sprawy oraz krótki termin realizacji zlecenia. Nasi wykwalifikowani prawnicy posiadają niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, która umożliwia wykonywanie usług na najwyższym poziomie, gwarantując tym samym Państwa zadowolenie. W zespole kancelarii znajdują się doświadczeni radcowie prawni oraz adwokat. Odpowiedni warsztat i umiejętności, pozwalają nam z powodzeniem prowadzić nawet najtrudniejsze sprawy.

Przed zawarciem każdej umowy możemy udzielić Państwu informacji pod kątem występowania potencjalnego ryzyka po jej zawarciu. Doradzamy i informujemy o ewentualnych możliwościach uchylenia się od jej skutków oraz konsekwencjach prawnych. Głównym celem usług opiniowania umów w Poznaniu jest zminimalizowanie zagrożeń podczas podpisywania przez naszych Klientów różnego rodzaju kontraktów. Często bowiem zdarzają się sytuacje, w której osoby nieposiadające wiedzy prawniczej podpisują umowy o dużych wartościach, które zostały sporządzone przez drugą stronę.

Skomplikowane umowy nie powinny być podpisywane bez ich całkowitego zrozumienia, dlatego też oferujemy Państwu profesjonalne opiniowanie umów w Poznaniu. Pomożemy Państwu zrozumieć wszelkie zawiłości, wytłumaczymy skomplikowany język, ostrzeżemy przed ewentualnymi konsekwencjami oraz zaproponujemy rozwiązania alternatywne. Oprócz tego chętnie pomożemy rozwiązać wszelkie spory wynikające z rozbieżnej interpretacji treści zapisów znajdujących się w danej umowie.

Zawarcie zgody w sprawie opiniowania umów
Profesjonalne opiniowanie umów w Poznaniu

Wykwalifikowana kadra zajmująca się opiniowaniem umów w Poznaniu

Zespół naszych kancelarii tworzą specjaliści, którzy posiadają wykształcenie, doświadczenie oraz chęć ciągłego doskonalenia umiejętności i pogłębiania wiedzy. Podczas długoletniej współpracy nabyli kompetencji do pracy dla nawet najbardziej wymagających klientów. Mimo tego, nadal starają się oni nieustannie rozwijać, ponieważ mają świadomość, że wiele doktryn oraz orzecznictw często ulega zmianie, a nabywanie nowej wiedzy pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie, również z zakresu opiniowania umów w Poznaniu.

Klient jest najważniejszy

Chcąc zapewnić Państwu zadowolenie oraz satysfakcję ze świadczonych usług, możemy zagwarantować naszym Klientom indywidualne podejście oraz drobiazgowe i dokładne analizowanie każdej sprawy. Tym, co nas wyróżnia przy wykonywaniu zleconych zadań, jest utrzymywanie ciągłej komunikacji z Klientem, także w przypadku opiniowania umów w Poznaniu. Zdobyte doświadczenie pokazało nam, że Klient zawsze dysponuje najszerszą wiedzą w zakresie stanu faktycznego sprawy. Wypracowaliśmy więc model współpracy, który zapewnia każdemu Klientowi pełną wiedzę o statusie sprawy.

Nasi Klienci są na bieżąco informowani o postępie prac związanym z opiniowaniem umów w Poznaniu i nie tylko. Wielu z nich wysyłamy również opracowane dokumenty tak, by mogli oni je zweryfikować. Każdą kluczową decyzję w sprawie podejmujemy wspólnie. Taki model współpracy powoduje, że Klienci nigdy nie tracą kontroli nad powierzoną nam sprawą, ponieważ zawsze mają wpływ na jej przebieg i wiedzą o każdym jej etapie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Oprócz opiniowania umów w Poznaniu zajmujemy się działaniami z zakresu m.in.:

  • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, sporządzania pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych,
  • kompleksowej, stałej obsługi prawnej przedsiębiorców,
  • windykacja należności,
  • rejestracji i zmian w strukturach spółek handlowych i innych przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, oraz wszelkiego rodzaju podmiotów prawa,
  • przygotowywania i opiniowania projektów umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
  • udzielania porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji.

Dodatkowo, zajmujemy się opiniowaniem umów w Poznaniu, sporządzamy pisemne i ustne opinie prawne, prowadzimy negocjacje oraz mediacje. Reprezentujemy swoich Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami (np. Banki, ZUS, US, TUW, etc.). Świadczenie usług prawnych w zależności od potrzeb Klienta odbywa się w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez Klienta, jak również drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wykwalifikowana kadra

W naszym zespole znajdują się wykwalifikowani i doświadczeni radcowie prawni oraz adwokat. Dzięki dużej wiedzy i chęci jej poszerzania jesteśmy w stanie prowadzić nawet najtrudniejsze sprawy. Nasze zaangażowanie wpływa na skuteczność pomocy naszym Klientom, których grono z roku na rok nieustannie rośnie. Wśród nich znajdują się zarówno małe i duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz klienci indywidualni. Jeżeli również Państwo poszukują pomocy z zakresu opiniowania umów w Poznaniu oraz innych, prawniczych usług, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie.

Opiniowanie umów Poznań - dyskusja zakończona sukcesem

Opiniowanie umów Poznań

Kancelarie świadczą kompleksową obsługę prawną w zakresie opiniowania umów

Kancelarie świadczą również pomoc prawną w zakresie opiniowania umów. To usługa dedykowana podmiotom gospodarczym jak też klientom indywidualnym, w ramach której wykonujemy szczegółową analizę dokumentów pod kątem unormowań prawnych odnoszących się do różnych płaszczyzn prawa. Opiniowanie umów skutecznie zabezpiecza przed niekorzystnymi konsekwencjami wynikającymi z podpisania umowy sformułowanej na szkodę klienta.

Cechuje nas profesjonalizm, dlatego wszystkim podmiotom zainteresowanym opiniowaniem umów zapewniamy indywidualne podejście do powierzonej sprawy oraz krótki termin realizacji zlecenia.

Obszary praktyk

Prawo karne i karno-skarbowe

Specjaliści Kancelarii doradzą Państwu zarówno w postępowaniach karnych, wykroczeniowych, jak też karnoskarbowych.
Możliwe jest również zapewnienie obrony i reprezentacji przed organami ścigania, jak i Sądami.

Prawo cywilne

Kancelarie proponują pomoc prawną na kanwie szeroko pojętego prawa cywilnego - w szczególności w zakresie stosunków zobowiązaniowych i prawa rzeczowego, a także ewentualnych postępowań sądowych. Swą pomoc oferujemy również w przedmiocie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień.

Prawo rodzinne i spadkowe

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje m.in. postępowania rozwodowe bądź separacyjne, dochodzenie należności alimentacyjnych, uregulowanie kwestii związanych w władzą rodzicielską i kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego, rozliczenie związku partnerskiego, jak też sporządzenie testamentów i darowizn, a także prowadzenia postępowań o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Prawo administracyjne i budowlane

Prawnicy naszych Kancelarii niosą pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień, a także skarg w postępowaniu sądowoadministracyjnym. w razie zapotrzebowania zapewniają także reprezentację przed organami administracji i Sądami.

Prawo autorskie

Nasi prawnicy pomogą zweryfikować działania i umowy pod kątem regulacji zawartych w ustawach o prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, ochronie baz danych oraz nieuczciwej konkurencji. w tym przedmiocie Kancelarie świadczą pomoc poprzez zastępstwo prawne w ewentualnych sporach sądowych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelarie świadczą każdego rodzaju pomoc prawną w relacjach pracodawca - pracownik, zajmując się również sporami powstałymi na tle ubezpieczeń społecznych. w zakres usług wchodzi również reprezentacja w postępowaniach sądowych obejmujących roszczenia wynikające ze stosunku pracy.

Prawo gospodarcze

W tym zakresie świadczeń kancelarii mieści się m.in. kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, rejestrowanie spółek i innych podmiotów prawa oraz zmian wpisów w rejestrach, sporządzanie umów między przedsiębiorcami, a także wszelkiego rodzaju pomoc w zakresie negocjacji, czy mediacji.

Windykacja należności

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w dochodzeniu należności od dłużników. Pomoc obejmuje wytoczenie powództwa, reprezentowanie przed Sądami, jak też wszczęcie i nadzorowanie postępowania egzekucyjnego. Wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach jest gwarantem wysokiej skutecznoci pracowników Kancelarii.

Poznaj naszych specjalistów

W zespole kancelarii znajdują się doświadczeni radcowie prawni oraz adwokat. Odpowiedni warsztat i umiejętności, pozwalają nam z powodzeniem prowadzić najtrudniejsze sprawy.

Nasi specjaliści

Radca prawny Łukasz Poszwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2009 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym a także w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym. Występuje przed sądami i organami administracji, reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach.

 Adwokat – Karol Zając

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rodzinnego i pracy oraz prawa administracyjnego.

Radca prawny – Maciej Pogorzelczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, oraz prawie upadłościowym i naprawczym.