Prawo gospodarcze - Poznań

Czy potrzebują Państwo poszerzyć swoją wiedzą o aspektach prawa gospodarczego? Nasza kancelaria w Poznaniu zajmuje się pomocą z zakresu Prawa gospodarczego. Działamy na terenie miasta Poznań, dostarczając profesjonalnych usług zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Wszystkim naszym klientom gwarantujemy najwyższą jakość obsługi, bazując na wieloletnim doświadczeniu i aktualnej wiedzy na temat przepisów prawa gospodarczego. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszego doświadczenia w tej dziedzinie prawa.

Zasady Prawa gospodarczego - jakie są Państwa prawa i obowiązki

Prawo gospodarcze to obszar prawa regulujący zasady działania przedsiębiorstw, jak również relacje między nimi a innymi podmiotami na rynku. Podstawowym celem Prawa gospodarczego jest zapewnienie stabilności, przejrzystości i uczciwości w środowisku biznesowym. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne mają określone prawa i obowiązki wynikające z przepisów. Przedsiębiorcy mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi przez prawo. Mają również obowiązek przestrzegać tych przepisów i płacić odpowiednie podatki. Natomiast osoby prywatne są chronione przez Prawo gospodarcze, które reguluje na przykład warunki, na jakich można z nimi zawrzeć umowę. Prawo gospodarcze zabezpiecza również Państwa prawa jako konsumenta, chroniąc przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Zasady Prawa gospodarczego - jakie są Państwa prawa i obowiązki
Prawo gospodarcze Poznań - kompleksowe doradztwo

Prawo gospodarcze Poznań - kompleksowe doradztwo

W Poznaniu, tak jak w innych miastach Polski, Prawo gospodarcze jest kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zrozumienie i stosowanie może stanowić duże wyzwanie, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców prawnych.

W naszej kancelarii oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie Prawa gospodarczego. Nasze usługi obejmują między innymi doradztwo w zakresie konkretnych problemów prawnych, które mogą wyniknąć w trakcie prowadzenia biznesu. Mamy doświadczenie w obszarach takich jak umowy handlowe, procesy sądowe, mediacje, prawo konkurencji, prawo pracy, prawo spółek, ochrona własności intelektualnej i wiele innych. Wszystko to, aby nasi klienci mogli skupić się na prowadzeniu swojego biznesu.

Nasza oferta w obszarze Prawa gospodarczego w Poznaniu to nie tylko szerokie spektrum usług, ale również indywidualne podejście do każdego klienta. Dostosowujemy nasze usługi do specyfiki działalności naszych klientów, ich potrzeb i oczekiwań.

Prawo gospodarcze Poznań - procesy sądowe i mediacje

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej czasami zdarzają się konflikty biznesowe. Bez względu na to, czy dotyczą one sporów kontraktowych, konfliktów korporacyjnych, czy naruszeń praw własności intelektualnej, często trzeba skorzystać z systemu sądownictwa lub mediacji. Właśnie w tym miejscu do gry wchodzi nasza kancelaria w Poznaniu zajmująca się Prawem gospodarczym. Nasi specjaliści mają szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w procesach sądowych. Nasz zespół radców prawnych i adwokatów jest przygotowany, aby pomóc Państwu skutecznie nawigować przez zawiłości Prawa gospodarczego i spraw sądowych. Zajmujemy się nie tylko reprezentacją klientów przed sądami, ale również przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji i doradztwem na każdym etapie procesu. Oferujemy również usługi mediacji, które mogą stanowić efektywne i mniej konfliktowe rozwiązanie wielu problemów prawnych.

Prawo gospodarcze - najczęściej spotykane problemy i jak im zapobiegać

Prawo gospodarcze jest złożone, dlatego przedsiębiorcy często napotykają na różnego rodzaju problemy prawne. Jednym z najczęstszych jest niezrozumienie i błędna interpretacja przepisów, co może prowadzić do konsekwencji, takich jak kary finansowe czy problemy z organami nadzoru. Inne problemy to spory kontraktowe, kwestie związane z prawem pracy, a także problemy związane z ochroną praw własności intelektualnej.

Aby zapobiec tym problemom, kluczowa jest znajomość prawa i ciągłe monitorowanie zmian w przepisach. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo, które pozwoli Państwu na unikanie problemów prawnych i skoncentrowanie się na prowadzeniu biznesu. Nasze usługi obejmują m.in. analizę i interpretację przepisów prawnych, pomoc w negocjacjach kontraktów, doradztwo w zakresie prawa pracy, a także ochronę praw własności intelektualnej. Możecie Państwo być pewni, że Wasza działalność jest zgodna z prawem i że jesteście chronieni przed potencjalnymi problemami prawnymi.

Prawo gospodarcze - najczęściej spotykane problemy i jak im zapobiegać

Prawo gospodarcze Poznań

Obsługa prawna firm w Poznaniu

Nasza kancelaria prawnicza oferuje również stałą, miesięczną lub zryczałtowaną obsługę prawną dla firm, przedsiębiorstw i spółek. Ten rodzaj usługi umożliwia stały dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej na bieżąco zamiast jednorazowej pomocy w konkretnych sprawach. Dzięki temu możemy dostarczyć wsparcie prawnicze w każdej chwili, na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. To sprawny sposób na rozwiązywanie problemów prawnych oraz skuteczną prewencję, która ma na celu unikanie kłopotów prawnych.

Nasza obsługa prawna spółek i firm w Poznaniu to pewność, że Twoje przedsiębiorstwo zawsze działa w zgodzie z prawem i że masz do dyspozycji ekspertów z zakresu prawa gospodarczego, którzy służą Ci radą i wsparciem.

Obszary praktyk

Prawo karne i karno-skarbowe

Specjaliści Kancelarii doradzą Państwu zarówno w postępowaniach karnych, wykroczeniowych, jak też karnoskarbowych.
Możliwe jest również zapewnienie obrony i reprezentacji przed organami ścigania, jak i Sądami.

Prawo cywilne

Kancelarie proponują pomoc prawną na kanwie szeroko pojętego prawa cywilnego - w szczególności w zakresie stosunków zobowiązaniowych i prawa rzeczowego, a także ewentualnych postępowań sądowych. Swą pomoc oferujemy również w przedmiocie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień.

Prawo rodzinne i spadkowe

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje m.in. postępowania rozwodowe bądź separacyjne, dochodzenie należności alimentacyjnych, uregulowanie kwestii związanych w władzą rodzicielską i kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego, rozliczenie związku partnerskiego, jak też sporządzenie testamentów i darowizn, a także prowadzenia postępowań o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Prawo administracyjne i budowlane

Prawnicy naszych Kancelarii niosą pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień, a także skarg w postępowaniu sądowoadministracyjnym. w razie zapotrzebowania zapewniają także reprezentację przed organami administracji i Sądami.

Prawo autorskie

Nasi prawnicy pomogą zweryfikować działania i umowy pod kątem regulacji zawartych w ustawach o prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, ochronie baz danych oraz nieuczciwej konkurencji. w tym przedmiocie Kancelarie świadczą pomoc poprzez zastępstwo prawne w ewentualnych sporach sądowych.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelarie świadczą każdego rodzaju pomoc prawną w relacjach pracodawca - pracownik, zajmując się również sporami powstałymi na tle ubezpieczeń społecznych. w zakres usług wchodzi również reprezentacja w postępowaniach sądowych obejmujących roszczenia wynikające ze stosunku pracy.

Prawo gospodarcze

W tym zakresie świadczeń kancelarii mieści się m.in. kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, rejestrowanie spółek i innych podmiotów prawa oraz zmian wpisów w rejestrach, sporządzanie umów między przedsiębiorcami, a także wszelkiego rodzaju pomoc w zakresie negocjacji, czy mediacji.

Windykacja należności

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w dochodzeniu należności od dłużników. Pomoc obejmuje wytoczenie powództwa, reprezentowanie przed Sądami, jak też wszczęcie i nadzorowanie postępowania egzekucyjnego. Wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach jest gwarantem wysokiej skutecznoci pracowników Kancelarii.

Poznaj naszych specjalistów

W zespole kancelarii znajdują się doświadczeni radcowie prawni oraz adwokat. Odpowiedni warsztat i umiejętności, pozwalają nam z powodzeniem prowadzić najtrudniejsze sprawy.

Nasi specjaliści

Radca prawny Łukasz Poszwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2009 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym a także w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym. Występuje przed sądami i organami administracji, reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach.

 Adwokat – Karol Zając

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rodzinnego i pracy oraz prawa administracyjnego.

Radca prawny – Maciej Pogorzelczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, oraz prawie upadłościowym i naprawczym.