Nasza oferta usług prawniczych

Kancelarie świadczą kompleksową obsługę prawną w zakresie:

  • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, sporządzania pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych,
  • kompleksowej, stałej obsługi prawnej przedsiębiorców,
  • windykacji należności,
  • rejestracji i zmian w strukturach spółek handlowych i innych przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, oraz wszelkiego rodzaju podmiotów prawa,
  • przygotowywania i opiniowania projektów umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
  • udzielania porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji.

Sporządzamy pisemne i ustne opinie prawne, prowadzimy negocjacje oraz mediacje. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami (np. Banki, ZUS, US, TUW, etc.).

Świadczenie usług prawnych w zależności od potrzeb Klienta odbywa się w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez Klienta, jak również drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Obszary praktyk

Prawo karne i karno-skarbowe
Prawo cywilne
Prawo rodzinne i spadkowe
Prawo administracyjne i budowlane
Prawo autorskie
Prawo ubezpieczeń społecznych

Poznaj naszych specjalistów

W zespole kancelarii znajdują się doświadczeni radcowie prawni oraz adwokat. Odpowiedni warsztat i umiejętności, pozwalają nam z powodzeniem prowadzić najtrudniejsze sprawy.

Nasi specjaliści

Radca prawny Łukasz Poszwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2009 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym a także w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym. Występuje przed sądami i organami administracji, reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach.

 Adwokat – Karol Zając

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rodzinnego i pracy oraz prawa administracyjnego.

Radca prawny – Maciej Pogorzelczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, oraz prawie upadłościowym i naprawczym.